KQXSMB 160 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây

Thống kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày qua

XSMB ngày 15-07-2024

ĐB 43030
G1 44299
G2 0034025339
G3 076844511822380380637716379753
G4 4649784159463334
G5 682896819694225230355230
G6 700124697
G7 67416681
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 4,8
3 0,0,4,5,9
4 0,1,1,6,9
5 2,3
6 3,3,6,7
7
8 0,1,1,4
9 4,7,9

XSMB ngày 14-07-2024

ĐB 81707
G1 44574
G2 7283105924
G3 805492919830206652798197038879
G4 6754716390947920
G5 795964095695081040625469
G6 754323701
G7 20993318
Đầu Đuôi
0 1,6,7,9
1 0,8
2 0,0,3,4
3 1,3
4 9
5 4,4,9
6 2,3,9
7 0,4,9,9
8
9 4,5,8,9

XSMB ngày 13-07-2024

ĐB 83060
G1 19484
G2 6151436996
G3 861011992067112399372886849815
G4 2833727658521955
G5 103377826976285382656672
G6 365270589
G7 35848297
Đầu Đuôi
0 1
1 2,4,5
2 0
3 3,3,5,7
4
5 2,3,5
6 0,5,5,8
7 0,2,6,6
8 2,2,4,4,9
9 6,7

XSMB ngày 12-07-2024

ĐB 92619
G1 11319
G2 9819929744
G3 270671197808680338932215271172
G4 8758254063251020
G5 573776141159314817695866
G6 359476412
G7 66367206
Đầu Đuôi
0 6
1 2,4,9,9
2 0,5
3 6,7
4 0,4,8
5 2,8,9,9
6 6,6,7,9
7 2,2,6,8
8 0
9 3,9

XSMB ngày 11-07-2024

ĐB 91323
G1 70916
G2 9438663833
G3 666531838337645541395695927652
G4 6957410218519729
G5 487147055200263288117332
G6 352707121
G7 33659987
Đầu Đuôi
0 0,2,5,7
1 1,6
2 1,3,9
3 2,2,3,3,9
4 5
5 1,2,2,3,7,9
6 5
7 1
8 3,6,7
9 9

XSMB ngày 10-07-2024

ĐB 81994
G1 86474
G2 4879391360
G3 698849842596213612432042208699
G4 0997176327410603
G5 552611708547676385764500
G6 016405227
G7 32811641
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1 3,6,6
2 2,5,6,7
3 2
4 1,1,3,7
5
6 0,3,3
7 0,4,6
8 1,4
9 3,4,7,9

XSMB ngày 09-07-2024

ĐB 09466
G1 96676
G2 0899343413
G3 295077714213259051594825963945
G4 7304200180735968
G5 800355042222125213989231
G6 955966994
G7 72787348
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4,7
1 3
2 2
3 1
4 2,5,8
5 2,5,9,9,9
6 6,6,8
7 2,3,3,6,8
8
9 3,4,8

XSMB ngày 08-07-2024

ĐB 40957
G1 85011
G2 4481691475
G3 688405518996603523287859776511
G4 0449292319565319
G5 612612724973224830559627
G6 243424253
G7 88675078
Đầu Đuôi
0 3
1 1,1,6,9
2 3,4,6,7,8
3
4 0,3,8,9
5 0,3,5,6,7
6 7
7 2,3,5,8
8 8,9
9 7

XSMB ngày 07-07-2024

ĐB 04973
G1 13645
G2 9375880311
G3 082699523698299056165676384794
G4 4486113738000678
G5 912826260814109416921102
G6 876217170
G7 77798180
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1,4,6,7
2 6,8
3 6,7
4 5
5 8
6 3,9
7 0,3,6,7,8,9
8 0,1,6
9 2,4,4,9

XSMB ngày 06-07-2024

ĐB 30003
G1 52054
G2 2162847381
G3 822219532976777835566238974592
G4 2127324074895748
G5 526779207688252912462007
G6 884437996
G7 13086151
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 3
2 0,1,7,8,9,9
3 7
4 0,6,8
5 1,4,6
6 1,7
7 7
8 1,4,8,9,9
9 2,6
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 160 ngày

Bộ số Số lượt về
69
về 5 lần
09
về 4 lần
33
về 4 lần
52
về 4 lần
66
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
67
về 4 lần
89
về 4 lần
96
về 4 lần
00
về 3 lần
12
về 3 lần

Thống kê 160 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 18 lần Đuôi 0: 16 lần Tổng 0: 14 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 11 lần Tổng 1: 14 lần
Đầu 2: 15 lần Đuôi 2: 21 lần Tổng 2: 14 lần
Đầu 3: 23 lần Đuôi 3: 15 lần Tổng 3: 17 lần
Đầu 4: 13 lần Đuôi 4: 15 lần Tổng 4: 11 lần
Đầu 5: 14 lần Đuôi 5: 12 lần Tổng 5: 21 lần
Đầu 6: 22 lần Đuôi 6: 18 lần Tổng 6: 17 lần
Đầu 7: 14 lần Đuôi 7: 17 lần Tổng 7: 22 lần
Đầu 8: 15 lần Đuôi 8: 11 lần Tổng 8: 16 lần
Đầu 9: 17 lần Đuôi 9: 24 lần Tổng 9: 14 lần

Thống kê lô tô 160 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
89
về 69 lần
52
về 60 lần
10
về 59 lần
59
về 58 lần
32
về 57 lần
Bộ số Số lượt về
61
về 57 lần
90
về 57 lần
22
về 55 lần
79
về 55 lần
49
về 54 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 402 lần Đuôi 0: 480 lần Tổng 0: 407 lần
Đầu 1: 429 lần Đuôi 1: 417 lần Tổng 1: 420 lần
Đầu 2: 452 lần Đuôi 2: 503 lần Tổng 2: 438 lần
Đầu 3: 393 lần Đuôi 3: 423 lần Tổng 3: 420 lần
Đầu 4: 427 lần Đuôi 4: 375 lần Tổng 4: 429 lần
Đầu 5: 421 lần Đuôi 5: 413 lần Tổng 5: 453 lần
Đầu 6: 472 lần Đuôi 6: 423 lần Tổng 6: 416 lần
Đầu 7: 432 lần Đuôi 7: 388 lần Tổng 7: 487 lần
Đầu 8: 430 lần Đuôi 8: 379 lần Tổng 8: 419 lần
Đầu 9: 462 lần Đuôi 9: 519 lần Tổng 9: 431 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: